Biedrības "Latvijas Mediju ētikas padome" izstrādātie un apkoptie informatīvie materiāli

Šajā sadaļā atradīsiet informatīvus materiālus un izpētes dokumentus saistībā ar mediju ētiku, mediju vides jautājumiem un pašregulācijas mehānismiem. Informatīvo materiālu mērķis ir gan veicināt sabiedrības diskusiju par mediju ētikas jautājumiem, gan mediju nozares ekspertiem sniegt padziļinātu ieskatu nozares problēmjautājumos un iespējamajos risinājumos. 

Izglītojošie materiāli par tiesībām medijos paust viedokli un viedokļu daudzveidības principiem

Esam sagatavojuši materiālus, kas palīdz izprast vārda brīvības principu  medijos un viedokļu daudzveidības svarīgumu.

Anda Rožukalne raksta par dažādiem ar vārda brīvību un viedokļu daudzveidību saistītiem aspektiem, šos principus īstenojot mediju darbā un problemātiku.  Fragmenti no Ētikas padomes atzinumiem un situāciju vērtējumiem, kas ir sniegti par ļoti atšķirīgiem gadījumiem, palīdz izprast šo principu universālos aspektus un svarīgumu, vienlaikus parādot, ka ētikas principu īstenošana ikdienas lēmumos nevar būt mehāniska, bet prasa pastāvīgi apzināties un izvērtēt situācijas apstākļus, kontekstu, nodrošināt balansu starp pieejamo informāciju, materiāla žanru, sabiedrības interesi un žurnālista mērķiem.

Pārskats par Ētikas padomes sniegtajiem atzinumiem

Apkopoti dati par sniegtajiem atzinumiem līdz 2023. gada decembrim.


Pārskats  uz vienas lapas  (PDF).

Boršūra par Latvijas Mediju ētikas padomi

Informatīvs un izglītojošs materiāls par biedrību, Ētikas padomi, ētikas kodeksu, ar mediju ētiku saistītām aktualitātēm un ekspertu komentāriem.

Precizējumi un labojumi medijos – rekomendācijas un diskusija

Iepazīsties ar pētījumu par precizējumu un labojumu uzrādīšanas pamatojumu un labāko praksi, formātiem, situāciju Latvijā un rekomendētajiem principiem, kā arī ar LMĒP organizētās diskusijas kopsavilkumu.

Pētījumi par mediju nozari un tās regulējumu

Biedrība "Latvijas Mediju ētikas padome" ar Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu veikšanas veic nozares izpēti un analīzi. Izpēte tiek veikta vairākos virzienos. 

2023. gadā veikti pētījumi par mediju ētiku žurnālistu ikdienā un par  izmaiņām nacionālajā likumdošanā saistībā ar gaidāmo ES direktīvu, lai ierobežotu stratēģisko tiesvedību pret publisku līdzdalību.

Pētījumu veikšanu finansē Kultūras ministrija.Advokātu biroja COBALT pārskats par izmaiņām nacionālajā likumdošanā saistībā ar gaidāmo ES direktīvu, lai ierobežotu stratēģisko tiesvedību pret publisku līdzdalību (SLAPP), 2023. g. (lejuplādēt pārskatu).

LMĒP veiktais pētījums Latvijas iedzīvotāju vidū par mediju ētiku žurnālistu ikdienā (SKDS veikto interviju atskaite, SKDS veikto interviju atskaite, 2023. g.)

LMĒP veiktais kvantitatīvais pētījums Latvijas iedzīvotāju vidū par mediju lietošanu un mediju darba vērtējumu - SKDS veiktās aptaujas atskaite - .ppt fails (2022. g.)

Juridiskā biroja SIA “Zvērinātu advokātu birojs RER Lextal” pārskats par žurnālista aizsardzības normatīvo regulējumu un tā pilnveidošanu (lejuplādēt pārskatu).

ZAB "Sorainen" pētījums 2021. gadā par mediju nozares politiku un iespējamajiem normatīvo aktu uzlabojumiem un pētījums 2020.  gadā.

Fox Consulting veiktās mediju uzņēmumu darbinieku un uzņēmumu vadītāju aptauja -  rezultāti (2021. g.), rezultāti (2020. g).

Kvalitatīvais pētījums par mediju ētiku žurnālistu ikdienā

Iepazīsties ar secinājumiem no padziļinātajām intervijām ar žurnālistiem

Diskusija “Redakciju nozīme informācijas nodrošināšanā”

2022. gada 26. oktobrī “Latvijas Mediju ētikas padome” organizēja semināru un diskusiju, lai aplūkotu un skaidrotu ētikas, mediju politikas un citus aspektus, kas ietekmē redakciju darbu un to iespējas nodrošināt pārbaudītu, atbildīgi sagatavotu informāciju. Pilnu pasākuma ierakstu iespējams noskatīties Latvijas Mediju ētikas padomes Facebook lapā, bet ar diskusijas atziņām un atsevišķu prezentāciju ierakstiem iepazīsties šeit.

Diskusija “Latvijas informatīvā telpa - jauni izaicinājumi”

2022. gada 19. oktobrī “Latvijas Mediju ētikas padome” organizēja semināru un diskusiju “Latvijas informatīvā telpa – jauni izaicinājumi”, lai aplūkotu un skaidrotu aspektus, kas vairojis viltus ziņu un propogandas izplatību, kā tas ietekmē medijus un to, kādu atbalstu medijiem varam sagaidīt no valsts. Pilnu pasākuma ierakstu iespējams noskatīties Latvijas Mediju ētikas padomes Facebook lapā, bet ar diskusijas atziņām un atsevišķu prezentāciju ierakstiem iepazīsties šeit.

Kas ir Latvijas Mediju ētikas padome un tās Ētikas kodekss?

Izglītojošs video par Latvijas Mediju ētikas padomi, tās lomu drošas un uzticamas mediju vides veidošanā, par Ētikas kodeksu un tā galvenajiem principiem.

Kādas sūdzības izskatījusi Latvijas Mediju ētikas padome pirmo trīs darbības gadu laikā?

Video uzzini vairāk, kādi Ētikas kodeksa pārkāpumi tika konstatēti.

Pārskats par Ētikas padomes sniegtajiem atzinumiem

Šeit pieejams atzinumu apkopojums par laikaposmu līdz 2022. gada maijam. 
Pārskats infografikas veidā

Tiešsaistes diskusija "Mediju un politiķu attiecības: 2022. gada kurss."

2022.gada 22.februārī norisinājās Latvijas Mediju ētikas padomes organizētais tiešsaistes notikums "Mediju un politiķu attiecības: 2022.gada kurss", kas tika rīkots kā jau 2020.gadā aizvadītās diskusijas turpinājums.

Tiešsaistes notikumu atklāja un moderēja Latvijas Mediju ētikas padomes valdes loceklis Jānis Lielpēteris. Pasākuma pirmajā daļā ar prezentāciju "Mediju un politiķu attiecības: spilgtākie pēdējā gada problēmjautājumi" iepazīstināja Jānis Buholcs, Vidzemes augstskolas asociētais profesors, skaidrojot ieskatu procesos, kas šobrīd norisinās mediju un politiķu attiecībās. Katram ir savas intereses un ir dažādi veidi, kādā tās tiek īstenotas, tāpēc ir atšķirīgs rezultāts, kā tās rezonē gan mediju, gan politiķu vidū.

Pasākuma otrajā daļā norisinājās paneļdiskusija, kurā piedalījās  DELFI raidījuma "Kāpēc?" vadītāja Olga Dragiļeva, Saeimas deputāts un Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons, Latvijas Radio žurnālists Aidis Tomsons, kā arī Saeimas deputāts, partijas "Vienotība" biedrs un valdes priekšsēdētājs Arvils Ašeradens.

Aicinām iepazīties ar pasākuma rezultātā izstrādātajiem materiāliem, pasākuma videoierakstu un pasākuma runātāju prezentācijām.

Informatīvais materiāls par biedrības darbību laika posmā no 2019.gada līdz 2021. gada augustam

.

Informatīvais materiāls balstoties uz 2021. gada mediju ētikas mēneša pasākumiem

Informatīvajā materiālā apkoptas galvenās atziņas, ekspertu viedokļi, ieteikumi un analīze infodēmijas problemātikai, kas tika šķetināta 2021. gada biedrības "Latvijas Mediju ētikas padome" organizēto mēdiju ētikas mēneša pasākumu ietvarā.


Tiešsaistes diskusija "Infodēmijas ierobežošana. Kā un vai pret to cīnīties?" 2021.gada jūlijā

2021.gada 23.jūlijā norisinājās Latvijas Mediju ētikas padomes organizētais Mediju ētikas mēneša noslēguma pasākums "Infodēmijas ierobežošana. Kā un vai pret to cīnīties?", kas tika rīkots kā mediju ētikas mēneša atklāšanas pasākums.

Pasākumu atklāja valsts prezidents un Kultūras ministra uzrunas. Pasākuma pirmajā daļā ar prezentāciju "Mediju darba izaicinājumi pandēmijas laikā: ziņu nogurums, naidīgo mediju efekts un dezinformācija" iepazīstināja Anda Rožukalne, RSU profesore, Komunikācijas fakultātes dekāne. Tam sekoja Kārļa Dagiļa, Latvijas Radio ziņu galvenā redaktora sagatavotā prezentācija "Mediju darbs infodēmijas laikā: Starptautiskā pieredze Latvijas kontekstā.", skaidrojot pandēmijas ietekmi gan uz medijiem, taču galvenokārt uz žurnālistiem visapkārt pasaulei.

Pasākuma otrajā daļā norisinājās paneļdiskusija “Vai pastāv vakcīna pret infodēmiju un vai tā ir nozīmīga mediju un auditorijas veselībai?” kurā piedalījās  Žurnāla KLUBS galvenais redaktors Aivars Pastalnieks, Vidzemes augstskolas docente Solvita-Denisa Liepniece, mediju eksperte un Rīga TV 24 projekta “Pilna bilde" veidotāja Gunta Līdaka un Juris Mendziņš - Ziņu aģentūras LETA vadītājs

Aicinām iepazīties ar pasākuma rezultātā izstrādātajiem materiāliem, pasākuma videoierakstu un pasākuma runātāju prezentācijām.


Tiešsaistes diskusija "Infodēmijas ierobežošana. Mediju un auditorijas atbildība" 2021.gada jūnijā

2021.gada 18.jūnijā norisinājās Latvijas Mediju ētikas padomes organizētais pasākums "Infodēmijas ierobežošana. Mediju un auditorijas atbildība", kas tika rīkots kā mediju ētikas mēneša atklāšanas pasākums.

Pasākumu atklāja Skaidrīte Lasmane, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes emeritētā profesore un vadošā pētniece ar sevis veiktās izpētes “Latvijas mediju darbs infodēmijas laikā: veiksmes un neveiksmes” prezentāciju. Pasākuma turpinājumā komunikācijas zinātnes doktore, medijpratības eksperte un pasniedzēja Klinta Ločmele iepazīstināja ar veikto izpēti “Sabiedrība un mediji infodēmijas laikā: medijpratības grābekļi”, kurā tika apskatīti astoņi grābekļi, uz kuriem gan mediji, gan sabiedrība pandēmijas laikā ir “uzkāpuši”. 

Pasākuma otrajā daļā norisinājās paneļdiskusija “Kā infodēmijas laikā sadalīt atbildību starp medijiem un auditoriju?” kurā piedalījās žurnālists, ilggadējs politisko procesu komentētājs Māris Zanders, Komercizglītības centra līdzīpašniece un valdes priekšsēdētāja Baiba Zūzena, “ReTV” un radio “Skonto+” vadītājs, Latvijas Raidorganizāciju asociācijas valdes loceklis Ingemārs Vekteris, kā arī portāla Vents Sīlis, Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors, filozofs un antropologs.

Aicinām iepazīties ar pasākuma rezultātā izstrādātajiem materiāliem, pasākuma videoierakstu un pasākuma runātāju prezentācijām.

Tiešsaistes diskusija "Mediju un politiķu attiecības: Badināt nedrīkst barot" 2020.gada decembrī

2020.gada 18.decembrī norisinājās Latvijas Mediju ētikas padomes organizētais pasākums "Badināt nedrīkst barot"

Pasākumu ar stāstījumu par žurnālistu un politiķu savstarpējām attiecībām atklāja PROVIDUS direktore un vadošā pētniece Iveta Kažoka. Turpinājumā advokātu biroja "PricewaterhouseCoopers" Legal zvērināts advokāts Benno Butulis tiešsaistes vērotājus iepazīstināja ar jautājumiem, kas saistīti ar mediju finansēšanu un atbalsta mehānismiem un to korelāciju ar mediju kvalitāti un demokrātiju,  izmantojot arī ārvalstu prakses piemērus.

Pasākuma otrajā daļā norisinājās paneļdiskusija, kurā piedalījās PROVIDUS direktore un vadošā pētniece Iveta Kažoka, RSU Komunikācijas fakultātes vecākais pasniedzējs Ainārs Dimants, Jaunās konservatīvās partijas senators Andis Kudors, kā arī portāla TVNET žurnālists un topošais politologs Iļja Kozins.

Aicinām iepazīties ar pasākuma rezultātā izstrādātajiem materiāliem par mediju un politiķu attiecībām, pasākuma videoierakstu un pasākuma runātāju prezentācijām.

Izpēte par mediju nozares situāciju Latvijā 2020.gadā

Biedrība "Latvijas Mediju ētikas padome" līdzdarbības līguma par valsts pārvaldes uzdevuma - sabiedrības kritiskās domāšanas stiprināšana attiecībā uz mediju saturu un mediju atbildīguma veicināšana - veikšanas ietvaros pasūtīja divas izpētes par nozares novērtējumu. Izpēte tika veikta divos virzienos. Pirmkārt tika veikta mediju darbinieku un mediju uzņēmumu vadītāju aptauja par mediju nozares aktuālo problemātiku. Otrkārt tika veikts juridisks nozares izvērtējums par mediju nozares politiku un iespējamajiem normatīvo aktu uzlabojumiem. 

Fox Consulting veiktās mediju uzņēmumu darbinieku un uzņēmumu vadītāju veiktās aptaujas rezultāti

Aptaujas kopsavilkums teksta formātā

ZAB "Sorainen" veiktais pētījums par mediju nozares politiku un iespējamajiem normatīvo aktu uzlabojumiem

Tiešsaistes seminārs "Mediji kā sabiedrības sargsuns vai instruments interešu īstenošanai?" 2020.gada jūlijā

2020.gada 15.jūlijā norisinājās biedrības "Latvijas Mediju ētikas padome" organizēts digitālais seminārs “Mediji kā sabiedrības sargsuns vai instruments interešu īstenošanai?”. 

Digitālā semināra pirmajā daļā Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Mārtiņš Kaprāns iepazīstināja ar veikto izpēti par tēmu “Medijs kā sabiedrības sargsuns vai instruments interešu īstenošanai?”. Prezentācijā Kaprāns pievēršas jautājumiem par mediju lomu, norādot, ka holistikā skatījumā medijs darbojas kā sabiedriskā labuma sargātājs un garants, savukārt partikulāristiskā pieeja pauž uzskatu par medijiem kā konkrētas sabiedrības grupas interešu aizstāvjiem.

Pasākuma otrajā daļā norisinājās paneļdiskusija, kurā ar savu pieredzi un uzskatiem dalījās Mārtiņš Kaprāns, emeritētā profesore, LU Sociālo zinātņu fakultātes vadošā pētniece Skaidrīte Lasmane, Latvijas žurnālistu asociācijas valdes locekle Anna Platpīre un A/S Delfi valdes loceklis un galvenais redaktors Ingus Bērziņš.

Aicinām iepazīties ar pasākuma videoierakstu un pasākuma sākumā pasniegto prezentāciju.

Tiešsaistes seminārs "Mediju ētika un korporatīvā pārvaldība" 2020.gada jūnijā

2020.gada 16.jūnijā norisinājās biedrības "Latvijas Mediju ētikas padome" organizēts digitālais seminārs “Mediju ētika un korporatīvā pārvaldība”, apskatot un skaidrojot jautājumus par mediju darbības organizēšanu, attiecībām ar auditoriju un sabiedrību kopumā.

Pasākuma pirmajā daļā Biznesa augstskolas "Turība" profesors mediju un komunikācijas zinātnē Ainārs Dimants auditoriju iepazīstināja ar sevis veikto izpēti "Kā sekmēt žurnālistu aizsardzību, saglabājot mediju uzņēmumu konkurētspēju?".

Pasākuma otrajā daļā norisinājās paneļdiskusija "Vai mediju biznesā ir vieta mediju ētikai?", kurā ar savu redzējumu un viedokļiem dalījās Ainārs Dimants, Rīgas Stradiņa universitātes profesore Anda Rožukalne, TVNET Mediju grupas galvenais redaktors Toms Ostrovskis un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs.

Aicinām iepazīties ar pasākuma videoierakstu un pasākuma sākumā pasniegto prezentāciju.

Diskusija: "Mediju ētika 101*" 2019.gada novembrī

2019.gada 22.novembrī norisinājās Latvijas Mediju ētikas padomes organizētais pasākums "Mediju ētika 101*"

Pasākumu ar stāstījumu par mediju ētiku postpatiesības laikmetā atklāja filozofs, Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Vents Sīlis. Turpinājumā advokātu biroja Sorainen zvērināti advokāti Andris Tauriņš un Ieva Andersone klātesošos un attālinātos sekotājus iepazīstināja ar mediju ētikas jautājumu vērtēšanas mehānismiem, akcentējot digitālā laikmeta izaicinājumus.

Pasākuma otrajā daļā norisinājās paneļdiskusija, kurā piedalījās The Centre for Media Studies at SSE Riga vadītāja Sabīne Sīle-Eglīte, TV3  žurnālists un Latvijas Žurnālistu asociācija valdes loceklis Arnis Krauze, Re:Baltica žurnāliste un raidījumu producente Inese Liepiņa, kā arī vairāku podkāstu autors un mūziķis Jānis Krīvēns.

Aicinām iepazīties ar pasākuma rezultātā izstrādātajiem materiāliem par mediju ētiku un pašregulāciju, pasākuma videoierakstu un pasākuma runātāju prezentācijām.

Informatīvais materiāls par biedrības darbību un biedrības zīmola grāmata

 Informatīvais materiāls par biedrības darbību

Biedrības zīmola grāmata

Informatīvie materiāli par Mediju ētikas padomes darbu un mediju vidi sagatavoti ar Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu līdzdarbības līguma par valsts pārvaldes uzdevuma – sabiedrības kritiskās domāšanas stiprināšana attiecībā uz mediju saturu un mediju atbildīguma veicināšana - veikšanu ietvaros.