Par biedrību "Latvijas Mediju ētikas padome"

Biedrība "Latvijas Mediju ētikas padome" dibināta 2018. gada 12. decembrī, apvienojoties piecpadsmit mediju nozares asociācijām un uzņēmumiem. Šobrīd biedrībā ir 47 biedri un trīs asociētie biedri, kā arī biedrības Ētikas kodeksam pievienojušies 14 uzņēmumi un organizācijas, nekļūstot par Biedrības biedriem. Biedrības biedri pārstāv visu formu un veidu medijus, mediju asociācijas un organizācijas, kas darbojas mediju jomas pētniecībā. Biedrības ikdienas darbu vada biedrības valde, kuru pārstāv biedrības valdes locekle Ilona Skuja.

Valde

Biedrības darbu organizē valdes locekle Ilona Skuja.