Par biedrību "Latvijas Mediju ētikas padome"

Biedrība "Latvijas Mediju ētikas padome" dibināta 2018. gada 12. decembrī, apvienojoties piecpadsmit mediju nozares asociācijām un uzņēmumiem. Šobrīd biedrībā ir 47 biedri un trīs asociētie biedri, kā arī biedrības Ētikas kodeksam pievienojušies vairāk nekā desmit uzņēmumi un organizācijas, nekļūstot par Biedrības biedriem. Biedrības biedri pārstāv visu formu un veidu medijus, mediju asociācijas un organizācijas. 

Ētikas padome

Biedrības Ētikas kodeksa uzraudzību, skatot sūdzības, veic Ētikas padome, kurā darbojas deviņi biedru sapulcē ievēlēti locekļi.

Valde

Biedrības ikdienas darbu vada biedrības valde, kuru pārstāv biedrības valdes locekle Ilona Skuja. 

Biedrības deleģētie pārstāvji

LMĒP sadarbojas ar citām nevalstiskajām organizācijām un valsts institūcijām. Biedrības Ētikas padomes locekļi tiek deleģēti darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē un MAF komisijās, dažādās darba grupās un mediju organizāciju vadības atlases komisijās.

  • Sabiedrības integrācijas fonda padomē konkursa kārtībā 2024. gada jūnijā apstiprināta biedrības nominētā Daiga Sproģe, un kā viņas aizvietotāja – Ilona Skuja.
  • Sabiedrības integrācijas fonda Mediju atbalsta fonda programmu projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā saskaņā ar Mediju atbalsta fonda programmu konkursu nolikumu 5.2. punktā noteikto iekļauts Biedrības izvirzītais pārstāvis – 2024. gadā tā ir Daiga Sproģe.
  • Dalībai jaunizveidojamās VSIA "Latvijas Sabiedriskais medijs" valdes locekļu atlases konkursa komisijā biedrība nominējusi Andreju Mēteru.
  • Dalībai Kultūras ministrijas darba grupā par žurnālistu drošības jautājumu risināšanu izvirzīta Andu Rožukalne.
  • Biedrības pārstāvis darbijas kā novērotājs Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda atlases konkursa komisijā – 2024. gadā biedrību pārstāv Skaidrīte Lasmane.