Kļūt par biedru

Par Biedrības "Latvijas Mediju ētikas padome" biedru var kļūt jebkura juridiska persona vai personālsabiedrība, kuras pamatdarbība ir mediju jomā vai tā aktīvi atbalsta šādu darbību un ir ieinteresēta Biedrības sekmīgā darbībā. Asociētā biedra statusā par Biedrības biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga un tiesībspējīga persona, kura piekrīt Biedrības statūtiem. 

Lai kļūtu par biedru, aizpildiet zemāk norādītajā saitē pieteikuma formu un apliecinājumu, ka piekrītat Biedrības "Latvijas Mediju ētikas padome" datu apstrādes privātuma politikai. Ar privātuma politiku iespējams iepazīties šeit.

Dokumenta oriģinālu nosūtiet to uz Biedrības juridisko adresi (skatīt mājas lapas sadaļu "Saziņai"), bet ieskenētu (vai citā veidā digitalizētu) un elektroniski parakstītu dokumenta versiju nosūtiet uz Biedrības elektroniskā pasta adresi.

Pieteikums dalībai biedrībā (forma word faila formātā)

Apliecinājums par datu apstrādes privātuma politikas ievērošanu (word faila formātā)

Informējam, ka viens no Biedrības biedru pienākumiem ir regulāri maksāt biedra naudu. Ar biedra naudas aprēķina prinipiem iespējams iepazīties šīs vietnes sadaļā "Biedra nauda".