Kļūt par biedru

Par Biedrības "Latvijas Mediju ētikas padome" biedru var kļūt jebkura juridiska persona vai personālsabiedrība, kuras pamatdarbība ir mediju jomā vai tā aktīvi atbalsta šādu darbību un ir ieinteresēta Biedrības sekmīgā darbībā. Asociētā biedra statusā par Biedrības biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga un tiesībspējīga persona, kura piekrīt Biedrības statūtiem. 

Lai kļūtu par biedru, aizpildiet zemāk norādītajā saitē pieteikuma formu un apliecinājumu, ka piekrītat Biedrības "Latvijas Mediju ētikas padome" datu apstrādes privātuma politikai. Ar privātuma politiku iespējams iepazīties šeit.

Dokumenta oriģinālu nosūtiet to uz Biedrības juridisko adresi, bet ieskenētu (vai citā veidā digitalizētu) un elektroniski parakstītu dokumenta versiju nosūtiet uz Biedrības elektroniskā pasta adresi.

Pieteikums dalībai biedrībā (forma)

Apliecinājums par datu apstrādes privātuma politikas ievērošanu