Kļūt par biedru

Par Biedrības "Latvijas Mediju ētikas padome" biedru var kļūt jebkura juridiska persona vai personālsabiedrība, kuras pamatdarbība ir mediju jomā vai tā aktīvi atbalsta šādu darbību un ir ieinteresēta Biedrības sekmīgā darbībā. Asociētā biedra statusā par Biedrības biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga un tiesībspējīga persona, kura piekrīt Biedrības statūtiem. 

Lai kļūtu par biedru, aizpildiet zemāk norādītajā saitē pieteikuma formu.

Dokumenta oriģinālu nosūtiet to uz Biedrības juridisko adresi, bet ieskenētu (vai citā veidā digitalizētu) dokumenta versiju nosūtiet uz Biedrības elektroniskā pasta adresi.

Pieteikums dalībai biedrībā (forma)

Biedrība "Latvijas Mediju ētikas padome". Visas tiesības aizsargātas © 2018-2020 

 .