Forma sūdzības iesniegšanai

Biedrības "Latvijas Mediju ētikas padome" Ētikas kodeksa uzraudzības institūcija - Ētikas padome - izskata fizisku un juridisku personu sniegtās sūdzības par mediju izdarītiem ētikas pārkāpumiem, kā arī mediju, mediju uzņēmumu un žurnālistu sūdzības par iespējamiem ētikas pārkāpumiem mediju vai vārda brīvības ierobežojuma gadījumā. Ar sūdzību biedrībā par vērsties 

Sūdzību par augstāk minētajiem pārkāpumiem varat iesniegt šajā formā vai nosūtot arī uz Biedrības juridisko adresi. Biedrības kontaktinformācija pieejama sadaļā Kontakti.

Ja sūdzībā norādīto pārkāpumu apliecina dokumenti vai cita pārkāpumu apliecinoša informācija fiksēta kādā datnē, aicinām to augšupielādēt bez maksas pieejamās failu apmaiņas vietnēs (piemēram, www.failiem.lv; www.wetransfer.com), saiti uz augšupielādētajiem failiem iekļaujot sūdzības tekstā. 

Atbilstoši Biedrības Statūtu 6.1.punktam, sūdzības sākotnējo izvērtējumu veic Biedrības valde, pieņemot vienu no šādiem lēmumiem:

  1. Par sūdzības pieņemšanu un nodošanu izskatīšanai Ētikas padomei;
  2. Par sūdzības noraidīšanu, ja tās saturs neatbilst Ētikas padomes kompetencei;
  3. Pieprasīt papildus informāciju, kas  nepieciešama sūdzības sākotnējam novērtējumam.

Gadījumā, ja biedrības Ētikas padome konstatē Ētikas kodeksa pārkāpumu un pārkāpuma izdarītājs ir biedrības biedrs, Ētikas padome ir tiesīga uzlikt par pienākumu pārkāpējam atzīt savu kļūdu, atsaukt publiskoto informāciju un atvainoties. 
Biedrība "Latvijas Mediju ētikas padome". Visas tiesības aizsargātas © 2018-2019 

 .