Biedra nauda dalībai biedrībā "Latvijas Mediju ētikas padome"

Atbilstoši Biedrības statūtu 8. punktam, Biedrības biedru naudu nosaka biedru sapulce. Atbilstoši statūtiem, biedri apņemas regulāri maksāt biedra naudu, kā arī var tikt izslēgti no Biedrības, ja nav maksājuši biedra naudu atbilstoši Biedrības statūtu noteikumiem. 

Biedru sapulce 2023. gada 21. martā lēma biedru naudu noteikt, izmantojot biedra finanšu apgrozījuma kritēriju un noteica to šādā apmērā:

  1. Biedriem ar apgrozījumu līdz 100 000 euro biedra nauda ir ne mazāka par 200 euro gadā;
  2. Biedriem ar apgrozījumu no 100 000 euro līdz 650 000 euro biedra nauda ir ne mazāka par 250 euro gadā;
  3. Biedriem ar apgrozījumu virs 650 000 euro biedra nauda ir ne mazāka par 500 euro gadā

Vienlaikus biedru sapulce lēma, ka biedrības administrācija biedru naudas aprēķinam izmanto pēdējā apstiprinātā un publiski pieejamā gada pārskata apgrozījumu.