Ētikas kodekss

Biedrības darbības pamatā ir visaptverošs mediju ētikas kodekss, kas aizsargā tādas mediju vērtības kā vārda brīvība, informācijas un viedokļu daudzveidība, redakcionālā neatkarība, mediju uzticamība, autonomija, žurnālistu tiesības, godprātīgums (objektivitāte), cilvēktiesības, it īpaši bērnu un nepilngadīgo tiesības, vienlīdzība un diskriminācijas aizliegums, auditorijas izglītošana, mediju un auditorijas savstarpējā uzticēšanās. 

Ar Biedrības izstrādāto Ētikas kodeksu varat iepazīties, klikšķinot šeit.

Mediju pašregulācija

Pašregulācija nozīmē, ka nevis likumi, bet paši mediji nosaka profesionālās uzvedības nosacījumus un uzrauga to ievērošanu. Mediju vides pašregulācijas prakses attīstības veicināšana ir viens no biedrības darbības pamatmērķiem. 

Vairāk informācijas angļu valodā par mediju pašregulācijas praksi varat iegūt, klikšķinot šeit.

Aicinām medijus, to organizācijas un mediju jomas profesionāļus kļūt par biedrības "Latvijas Mediju ētikas padome" biedriem. 

Vairāk informācijas sadaļā Kļūt par biedru