Kas ir Latvijas Mediju ētikas padome? 

Biedrība "Latvijas Mediju ētikas padome" dibināta 2018. gadā, apvienojoties mediju nozares asociācijām un uzņēmumiem. Biedrībā apvienojušies vairāk nekā 40 biedri. Ārpus biedra statusā Ētikas kodeksu apņēmušies ievērot  vēl 14  uzņēmumi un organizācijas. 

Biedrības mērķis ir veicināt ētiskas mediju prakses attīstību un sekmēt mediju pašregulāciju Latvijā.

Par viedokļu daudzveidību medijos

Šajā video LMĒP Ētikas padomes locekle, RSU profesore Anda Rožukalne un žurnāla "Ir" redaktors Pauls Raudseps skaidro, kāpēc medijiem, ziņojot par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, būtu jāatspoguļo dažādi viedokļi; vai ziņa, kurā nav iekļauti viedokļi vai ir tikai viens viedoklis, liecina par žurnālista neprofesionalitāti; vai žurnālistam ir tiesības atteikties iekļaut materiālā kādus viedokļus un vai tas nav pretrunā ar vārda brīvības principu; vai žurnālistam ir tiesības un pienākums izvērtēt viedokļus pirms to iekļaušanas materiālā?

Par vārda brīvību un tiesībām paust medijos viedokli

Šajā video LMĒP Ētikas padomes locekle, RSU profesore Anda Rožukalne un žurnāla "Ir" redaktors Pauls Raudseps skaidro kāpēc vārda brīvība un tiesības paust viedokli ir svarīgas; vai vārda brīvībai ir robežas un kādos gadījumos to var ierobežot; kāpēc mediji publicē un pārraida viedokļus, kas daudziem šķiet nepieņemami; vai publiski izplatīts viedoklis drīkst būt provocējošs, aizvainojošs, pat rupjš?

Diskusija ar tiešraidi

Iepazīsties ar programmu un runātājiem.

Skaties tiešraides ierakstus.

Diskusija ar tiešraidi

Iepazīsties ar programmu un runātājiem.

Skaties tiešraides ierakstus.Ētikas kodekss

Biedrības darbības pamatā ir visaptverošs mediju ētikas kodekss, kas aizsargā tādas mediju vērtības kā vārda brīvība, informācijas un viedokļu daudzveidība, redakcionālā neatkarība, mediju uzticamība, autonomija, žurnālistu tiesības, godprātīgums (objektivitāte), cilvēktiesības, it īpaši bērnu un nepilngadīgo tiesības, vienlīdzība un diskriminācijas aizliegums, auditorijas izglītošana, mediju un auditorijas savstarpējā uzticēšanās. 

Ar Biedrības izstrādāto Ētikas kodeksu varat iepazīties, klikšķinot šeit.

Mediju pašregulācija

Pašregulācija nozīmē, ka nevis likumi, bet paši mediji nosaka profesionālās uzvedības nosacījumus un uzrauga to ievērošanu. Mediju vides pašregulācijas prakses attīstības veicināšana ir viens no biedrības darbības pamatmērķiem. 

Vairāk informācijas angļu valodā par mediju pašregulācijas praksi varat iegūt, klikšķinot šeit.

Aicinām medijus, to organizācijas un mediju jomas profesionāļus kļūt par biedrības "Latvijas Mediju ētikas padome" biedriem. 

Vairāk informācijas sadaļā Kļūt par biedru