Biedrības statūti

Biedrības "Latvijas Mediju ētikas padome" darbības pamatprincipus nosaka biedrības statūti. Biedrības statūti nosaka Biedrības mērķus, biedru uzņemšanas kārtību, kā arī to tiesības un pienākumus, biedrības Ētikas padomes izveidi un darbības principus, biedrības valdes kompetenci, kā arī biedrības finansēšanas kārtību. 

Statūti (27.02.2019)

Ētikas kodekss

Biedrības darbības pamatā ir visaptverošs mediju ētikas kodekss, kas aizsargā tādas mediju vērtības kā vārda brīvība, informācijas un viedokļu daudzveidība, redakcionālā neatkarība, mediju uzticamība, autonomija, žurnālistu tiesības, godprātīgums (objektivitāte), cilvēktiesības, it īpaši bērnu un nepilngadīgo tiesības, vienlīdzība un diskriminācijas aizliegums, auditorijas izglītošana, mediju un auditorijas savstarpējā uzticēšanās.

Ētikas kodekss (27.02.2019)

Privātuma politika

Biedrībai "Latvijas Mediju ētikas padome" (turpmāk - LMĒP) ir svarīga privātuma aizsardzība un LMĒP vāc un apstrādā personas datus šajā privātuma politikā paredzētajos nolūkos. Šajā privātuma politikā cita starpā ir noteikta informācija par personas datu apstrādi LMĒP veikto specifisko aktivitāšu un īstenoto projektu ietvaros. LMĒP apstrādā fizisko personu datus atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR) (2016/679), Fizisko personu datu apstrādes likumam, Biedrību un nodibinājumu likumam un citiem piemērojamiem tiesību aktiem.

Privātuma politika (01.06.2020)