Ētikas padome

Biedrības Ētikas kodeksa uzraudzības un kontroles institūcija ir Ētikas padome, kas sastāv no deviņiem Ētikas padomes locekļiem. Ētikas padomi uz vienu gadu ievēlē Biedrības biedru sapulce. 2023. gada 21. martā biedrības "Latvijas Mediju ētikas padome" biedru sapulcē tika iecelta Ētikas padome šābrīža sastāvā. Biedrības Ētikas padomes izveidi un kompetences nosaka Biedrības Statūtu 5.sadaļa. 

Ētikas padomes kompetencē ietilpst:

 • fizisku un juridisku personu iesniegto sūdzību izskatīšana un atzinuma sniegšana par mediju izdarītiem ētikas pārkāpumiem; 
 • mediju, mediju uzņēmumu un žurnālistu sūdzību izskatīšana un atzinuma sniegšana ētikas pārkāpuma, mediju vai vārda brīvības ierobežojuma gadījumā;
 • viedokļa paušana par jautājumiem, kas saistīti ar mediju apdraudējumu vai ietekmēšanu, mediju nozares stāvokļa pasliktināšanos, redakcionālo autonomiju vai neatkarību vai citiem apstākļiem, kuros mediji var īstenot savus mērķus un uzdevumus;
 • publisku konferenču rīkošana, kurā tiek prezentēts Ētikas padomes pieredzes apkopojums, ekspertu ziņojumi par dažādiem mediju ētikas un darbības jautājumiem un mediju ētikas vides pētījumi un aptauju rezultāti.

No 2024. gada aprīļa Ētikas padomes sastāvā darbojas:

 • Vita Dreijere-Smane. Izvirzīja AS "DELFI";
 • Aivars Pastalnieks.  Izvirzīja SIA "ŽURNĀLS SANTA".
 • Ingemārs Vekteris. Izvirzīja Latvijas Raidorganizāciju asociācija;
 • Skaidrīte Lasmane. Izvirzīja Latvijas Žurnālistu asociācija;
 • Aleksandrs Mirlins. Izvirzīja Latvijas Preses izdevēju asociācija;
 • Guntars Līcis. Izvirzīja AS "Latvijas Mediji";
 • Anda Rožukalne. Izvirzīja SIA "Novadu ziņas"; Latvijas radio, Latvijas Reģionālo mediju asociācija
 • Baiba Liepiņa. Izvirzīja Latvijas Reklāmas asociācija;
 • Andrejs Mēters. izvirzīja SIA “All Media Latvia”.

Ētikas padomes priekšsēdētājs ir TV3 ziņu un informatīvo raidījumu dienesta vadītājs Andrejs Mēters; vietnieks – žurnālists, žurnāla “Klubs” galvenais redaktors Aivars Pastalnieks.

Ētikas padomes sniegtos atzinumus varat apskatīt sadaļā Ētikas padomes atzinumi.