Ētikas padome

2021.gada 25.martā biedrības "Latvijas Mediju ētikas padome" biedru kopsapulcē tika iecelta Ētikas padome. 

Ētikas padomes kompetencē ietilpst:

 • fizisku un juridisku personu iesniegto sūdzību izskatīšana un atzinuma sniegšana par mediju izdarītiem ētikas pārkāpumiem; 
 • mediju, mediju uzņēmumu un žurnālistu sūdzību izskatīšana un atzinuma sniegšana ētikas pārkāpuma, mediju vai vārda brīvības ierobežojuma gadījumā;
 • viedokļa paušana par jautājumiem, kas saistīti ar mediju apdraudējumu vai ietekmēšanu, mediju nozares stāvokļa pasliktināšanos, redakcionālo autonomiju vai neatkarību vai citiem apstākļiem, kuros mediji var īstenot savus mērķus un uzdevumus;
 • publisku konferenču rīkošana, kurā tiek prezentēts Ētikas padomes pieredzes apkopojums, ekspertu ziņojumi par dažādiem mediju ētikas un darbības jautājumiem un mediju ētikas vides pētījumi un aptauju rezultāti.

Ētikas padomes sastāvā darbojas:

 • Andris Ķēniņš. Izvirzīja Latvijas Raidorganizāciju asociācija
 • Skaidrīte Lasmane. Ētikas padomes priekšsēdētāja vietniece. Izvirzīja Latvijas Žurnālistu asociācija;
 • Daiga Sproģe. Izvirzīja AS "DELFI";
 • Aleksandrs Mirlins. Izvirzīja Latvijas Preses izdevēju asociācija;
 • Guntars Līcis. Izvirzīja AS "Latvijas Mediji";
 • Anda Rožukalne. Izvirzīja SIA "Novadu ziņas";
 • Baiba Liepiņa. Izvirzīja Latvijas Reklāmas asociācija;
 • Andris Saulītis. izvirzīja: VSIA "Latvijas Televīzija";
 • Aivars Pastalnieks. Izvirzīja SIA "ŽURNĀLS SANTA".


Ētikas padomes lēmumus varat apskatīt sadaļā Ētikas padomes atzinumi.