1. Ētikas padomes 2019.gada 20. jūnija atzinums Nr.1/2019 par iespējamu privātās dzīves aizskārumu. Lēmums anonimizēts nolūkā aizsargāt nepilngadīgu personu tiesības.

2. Ētikas padomes 2019.gada 19.septembra atzinums Nr.2/2019 par SIA "All Media Latvia" 2019.gada 18.jūnija raidījuma "Bez Tabu" sižetu. 

3. Ētikas padomes 2019.gada 17.oktobra atzinums Nr.3/2019 par AS "DELFI" rakstu “Rasisms un savējo piekaušana - Latvijas regbija ēnas puses”.

4. Ētikas padomes 2019.gada 21.novembra atzinums Nr.4/2019 par SIA "Izdevniecības Rīgas Viļņi" un SIA "TVNET" publikācijām, kas satur divu konfliktējošu pušu viedokļus.

5. Ētikas padomes 2019.gada 19.decembra atzinums Nr.5/2019 par fiziskas personas datu izmantošanu žurnālistikas nolūkos un iespējamu privātās dzīves aizskārumu. Lēmums anonimizēts nolūkā aizsargāt fizisku personu datus.

6. Ētikas padomes 2020. gada 16.janvāra atzinums Nr.1/2020 par fiziskas personas datu izmantošanu žurnālistikas nolūkos un iespējamu privātās dzīves aizkārumu, un neslavas celšanu, un naida runu komentāros.  Lēmums anonimizēts nolūkā aizsargāt fizisku personu datus.

7. Ētikas padomes 2020.gada 16.janvāra atzinums Nr.2/2020 par iespējamiem godprātības, informācijas daudzveidības un viedokļa un faktu nošķīruma principu pārkāpumiem. 

8. Ētikas padomes 2020.gada 16.janvāra atzinums Nr.3/2020 par nepatiesas informācijas izplatīšanu SIA "All Media Latvia" televīzijas programmas TV3  raidījuma "Nekā personīga" 2019.gada 22. decembra sižetā.

9. Ētikas padomes 2020.gada 27.februāra atzinums Nr.4/2020 par cieņas apliecināšanu saskarsmē ar iesaistītajām pusēm.

10. Ētikas padomes 2020.gada 26.marta atzinums Nr.5/2020 par iespējamu personas cieņas un goda aizskaršanu. Lēmums anonimizēts nolūkā aizsargāt fizisku personu datus.

11. Ētikas padomes 2020.gada 26.marta atzinums Nr.6/2020 par nepilnīgu faktu un viedokļu, iespējams apmaksāta satura nošķiršanu.

12. Ētikas padomes 2020.gada 26.marta atzinums Nr.7/2020 par naida kurināšanu un konkrētas cilvēku grupas diskrimināciju.

13. Ētikas padomes 2020.gada 27.aprīļa atzinums Nr.8/2020 par nepatiesu ziņu izplatīšanu privātpersonas datu aizsardzības pārkāpumu. Lēmums anonimizēts nolūkā aizsargāt fizisku personu datus.

14. Ētikas padomes 2020.gada 28.maija atzinums Nr.9/2020 par faktiem neatbilstošas informācijas izplatīšanu.

15. Ētikas padomes 2020.gada 28.maija atzinums Nr.10/2020 par neētisku medija rīcību attiecībā uz lūgumu izņemt informāciju. Lēmums anonimizēts nolūkā aizsargāt fizisku personu datus. 

16. Ētikas padomes 2020.gada 18.jūnija atzinums Nr.11/2020 par cieņas, savstarpējās saskarsmes un godprātības principu neievērošanu.

17. Ētikas padomes 2020.gada 28.augusta atzinums Nr.12/2020 par iespējamu maldinošā formā pasniegtu informāciju.

18. Ētikas padomes 2020.gada 28.augusta atzinums Nr.13/2020 par iespējamu pārspīlējumu,sterotipizāciju un naida kurināšanu.

19. Ētikas padomes 2020.gada 28.septembra atzinums 14/2020 par iespējamu nepatiesas informācijas izplatīšanu.

20. Ētikas padomes 2020.gada 28.septembra atzinums 15/2020 par sagrozītu un maldinošā formā pasniegtu informāciju.

21. Ētikas padomes 2020.gada 13.oktobra atzinums 16/2020 par iespējamiem autortiesību pārkāpumiem.

Biedrība "Latvijas Mediju ētikas padome". Visas tiesības aizsargātas © 2018-2020                                                                                                                         Privātuma Politika 

 .