69.  Ētikas padomes 2024. gada 13. maija atzinums Nr. 7/2024 par Andas Rožukalnes sūdzību par portāla nra.lv publikāciju.

68.  Ētikas padomes 2024. gada 8. aprīļa atzinums Nr. 6/2024 par Valmieras novada pašvaldības sūdzību par TV3 sižetu un pubilikāciju.

67.  Ētikas padomes 2024. gada 12. marta atzinums Nr. 5/2024 par privātpersonas sūdzību par portāla jauns.lv rakstu.

66.  Ētikas padomes 2024. gada 12. marta atzinums Nr. 4/2024 par Alitas Plūksnas sūdzību par laikraksta Ziemeļlatvija rakstu.

65.  Ētikas padomes 2024. gada 6. februāra atzinums Nr. 3/2024 par privātpersonas sūdzību par žurnāla Privātā dzīve rakstu.

64.  Ētikas padomes 2024. gada 6. februāra atzinums Nr. 2/2024 par privātpersonas sūdzību par portāla la.lv publicēto viedokļa rakstu.

63.  Ētikas padomes 2024. gada 11. janvāra atzinums Nr. 1/2024 par Ivara Āboliņa sūdzību par Latvijas Radio raidījuma "Atvērtie faili"

62. Ētikas padomes 2023. gada 22. decembra atzinums Nr. 10/2023 par privātpersonas sūdzību par TV KURSA  raidījumu

61. Ētikas padomes 2023. gada 2. oktobra atzinums Nr.9/2023 par Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras sūdzību par nra.lv publikāciju

60. Ētikas padomes 2023. gada 2. oktobra atzinums Nr.8/2023 par Jāņa Dombura sūdzību par žunāla Privātā Dzīve vāku

59. Ētikas padomes 2023. gada 14. augusta atzinums Nr.7/2023 par "EMERGN" sūdzību par žunāla Forbes 2023. gada aprīļa publikāciju "Sapinušies maistarībā"

58. Ētikas padomes 2023. gada 9. maija atzinums Nr.6/2023 par  Latvijas avīzes publikāciju par kukuļņemšanu Terehovas muitas kontroles punktā.

57. Ētikas padomes 2023. gada 25. aprīļa atzinums Nr.5/2023 par  LTV Ceturtās studijas 19.04.2022. sižetu par Jehovas lieciniekiem.

56. Ētikas padomes 2023. gada. 25. aprīļa atzinums Nr.4/2023 par Bez Tabu 6.03.2023. sižetu par avārijas iztiesāšanu.

55. Ētikas padomes 2023. gada 25. aprīļa atzinums Nr.3/2023 par Bez Tabu 16.02.2023. sižetu par jauniešu vardarbību skolā.

54. Ētikas padomes 2023. gada 29. marta atzinums Nr.2/2023 par LPB Bank sūdzību par Nekā personīga 18.12.2022 sižetu.

53. Ētikas padomes 2023. gada 11. janvāra atzinums Nr.1/2023 par LPB Bank sūdzību par Nekā personīga 9.10.2022 sižetu.

52. Ētikas padomes 2022.gada 19. decembra atzinums Nr.11/2022 par žurnāla IR publikāciju par LIZDA.

51.  Ētikas padomes 2022.gada 22. septembra atzinums Nr.10/2022 par TVNET publikāciju par Bulduru bibliotēku.  

50. Ētikas padomes 2022.gada 8. augusta atzinums Nr.9/2022 par AML sižetu.   Lēmums anonimizēts nolūkā aizsargāt fizisku personu datus.

49. Ētikas padomes 2022.gada 8. augusta atzinums Nr.8/2022 par Bauskas Dzīves publikāciju.

48. Ētikas padomes 2022.gada 8. augusta atzinums Nr.7/2022 par AML sižetu.

47.  Ētikas padomes 2022.gada 8. augusta atzinums Nr.6/2022 par portāla TVNET publikācijām.      

46. Ētikas padomes 2022.gada 27. janvāra atzinums 5/2022 par godprātības principa neievērošanu.

45. Ētikas padomes 2022.gada 27. janvāra atzinums 4/2022 par iespējamu cieņas principa neievērošanu.

44. Ētikas padomes 2022.gada 4. janvāra atzinums 3/2022 par iespējamu godprātības, daudzveidības, diskriminācijas un naida kurināšanas aizlieguma principa neievērošanu.

43. Ētikas padomes 2022.gada 4. janvāra atzinums 2/2022 par iespējamu faktu un viedokļa nošķīruma principa neievērošanu.

42.  42.  Ētikas padomes 2022. gada 4. janvāra atzinums 1/2022 par Re:Baltica publikāciju par Zaigu Pūci.

41. Ētikas padomes 2021.gada 30. novembra atzinums 16/2021 par faktu un viedokļa nošķīruma principa neievērošanu.

40. Ētikas padomes 2021. gada 31. augusta atzinums 15/2021 par nepatiesas informācijas un vienpusēja viedokļa atspoguļošanu.

39. Ētikas padomes 2021. gada 31. augusta atzinums 14/2021 par iespējamu cieņas aizskārumu.

38. Ētikas padomes 2021. gada 29. jūlija atzinums 13/2021 par nepatiesas informācijas izplatīšanu.

37. Ētikas padomes 2021. gada 29.jūlija atzinums 12/2021 par potenciāli nomelnojošas un vienpusējas informācijas publicēšanu.

36. Ētikas padomes 2021.gada 29.jūlija atzinums 11/2021 par konkrētas grupas mūzikas atskaņošanas pārtraukšanu radio ēterā saistībā ar publiski izskanējušu informāciju.

35. Ētikas padomes 2021.gada 29.jūlija atzinums 10/2021 par viedokļa atbilstību Ētikas kodeksa kodeksā nostiprinātajām normām.

34. Ētikas padomes 2021.gada 27.maija atzinums 9/2021 par sagrozītas informācijas izplatīšanu

33. Ētikas padomes 2021.gada 27.maija atzinums 8/2021 par Ētikas kodeksa 4.2. un 4.4. punkta pārkāpumu pazīmēm.

32. Ētikas padomes 2021.gada 29.aprīļa atzinums 7/2021 par godprātības principa pārkāpumu saistībā ar nezinātnisku testu veikšanu sabiedrības intereses apmierināšanas nolūkā.

31. Ētikas padomes 2021. gada 19.marta atzinums 6/2021 par iespējamu godprātības, viedokļu un faktu nošķīruma un informācijas iegūšanas un izmantošanas principu pārkāpumiem.

30. Ētikas padomes 2021. gada 19.marta atzinums 5/2021 par iespējamu netieši vērstu nomelnojošu saturu uz konkrētu subjektu.

29. Ētikas padomes 2021.gada 28.janvāra atzinums 4/2021 par iespējamu sagrozītas un maldinošas informācijas pasniegšanu, kas rezultējusies personas nomelnošanā. Lēmums anonimizēts nolūkā aizsargāt fizisku personu datus.

28. Ētikas padomes 2021.gada 28.janvāra atzinums 3/2021 par iespējamu tendenciozi, sagrozīti pasniegtu informāciju un tiesību uz privātumu pārkāpumu. Lēmums anonimizēts nolūkā aizsargāt fizisku personu datus.

27.  Ētikas padomes 2021.gada 28.janvāra atzinums 2/2021 par iespējamu tendenciozi pasniegtu informāciju un tiesību uz privātumu pārkāpumu. Lēmums anonimizēts nolūkā aizsargāt fizisku personu datus.

26. Ētikas padomes 2021.gada 28.janvāra atzinums 1/2021 par iespējamu goda un cieņas aizskaršanu, nepārbaudītas informācijas publicēšanu un slēptu reklāmu. Lēmums anonimizēts nolūkā aizsargāt fizisku personu datus.

25. Ētikas padomes 2020.gada 10.decembra atzinums 20/2020 par nepārbaudītas informācijas izplatīšanu.

24. Ētikas padomes 2020.gada 10.decembra atzinums 19/2020 par iespējamu objektivitātes un neitralitātes principu pārkāpumu.

23. Ētikas padomes 2020.gada 10.decembra atzinums 18/2020 par iespējamu nepatiesas un nepārbaudītas informācijas izplatīšanu. Lēmums anonimizēts nolūkā aizsargāt fizisku personu datus.

22. Ētikas padomes 2020.gada 30.novembra atzinums 17/2020 par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem un nesaskaņotu filmēšanu.

21. Ētikas padomes 2020.gada 13.oktobra atzinums 16/2020 par iespējamiem autortiesību pārkāpumiem.


20. Ētikas padomes 2020.gada 28.septembra atzinums 15/2020 par sagrozītu un maldinošā formā pasniegtu informāciju.

19. Ētikas padomes 2020.gada 28.septembra atzinums 14/2020 par iespējamu nepatiesas informācijas izplatīšanu.

18. Ētikas padomes 2020.gada 28.augusta atzinums Nr.13/2020 par iespējamu pārspīlējumu, sterotipizāciju un naida kurināšanu.

17. Ētikas padomes 2020.gada 28.augusta atzinums Nr.12/2020 par iespējamu maldinošā formā pasniegtu informāciju.

16. Ētikas padomes 2020.gada 18.jūnija atzinums Nr.11/2020 par cieņas, savstarpējās saskarsmes un godprātības principu neievērošanu.

15. Ētikas padomes 2020.gada 28.maija atzinums Nr.10/2020 par neētisku medija rīcību attiecībā uz lūgumu izņemt informāciju. Lēmums anonimizēts nolūkā aizsargāt fizisku personu datus.

14. Ētikas padomes 2020.gada 28.maija atzinums Nr.9/2020 par faktiem neatbilstošas informācijas izplatīšanu.

13. Ētikas padomes 2020.gada 27.aprīļa atzinums Nr.8/2020 par nepatiesu ziņu izplatīšanu privātpersonas datu aizsardzības pārkāpumu. Lēmums anonimizēts nolūkā aizsargāt fizisku personu datus.

12. Ētikas padomes 2020.gada 26.marta atzinums Nr.7/2020 par naida kurināšanu un konkrētas cilvēku grupas diskrimināciju.

11. Ētikas padomes 2020.gada 26.marta atzinums Nr.6/2020 par nepilnīgu faktu un viedokļu, iespējams apmaksāta satura nošķiršanu.

10. Ētikas padomes 2020.gada 26.marta atzinums Nr.5/2020 par iespējamu personas cieņas un goda aizskaršanu. Lēmums anonimizēts nolūkā aizsargāt fizisku personu datus.

9. Ētikas padomes 2020.gada 27.februāra atzinums Nr.4/2020 par cieņas apliecināšanu saskarsmē ar iesaistītajām pusēm.

8. Ētikas padomes 2020.gada 16.janvāra atzinums Nr.3/2020 par nepatiesas informācijas izplatīšanu SIA "All Media Latvia" televīzijas programmas TV3  raidījuma "Nekā personīga" 2019.gada 22. decembra sižetā.

7. Ētikas padomes 2020.gada 16.janvāra atzinums Nr.2/2020 par iespējamiem godprātības, informācijas daudzveidības un viedokļa un faktu nošķīruma principu pārkāpumiem.

6. Ētikas padomes 2020. gada 16.janvāra atzinums Nr.1/2020 par fiziskas personas datu izmantošanu žurnālistikas nolūkos un iespējamu privātās dzīves aizskārumu, un neslavas celšanu, un naida runu komentāros.  Lēmums anonimizēts nolūkā aizsargāt fizisku personu datus.

5. Ētikas padomes 2019.gada 19.decembra atzinums Nr.5/2019 par fiziskas personas datu izmantošanu žurnālistikas nolūkos un iespējamu privātās dzīves aizskārumu. Lēmums anonimizēts nolūkā aizsargāt fizisku personu datus.

4. Ētikas padomes 2019.gada 21.novembra atzinums Nr.4/2019 par SIA "Izdevniecības Rīgas Viļņi" un SIA "TVNET" publikācijām, kas satur divu konfliktējošu pušu viedokļus.

3. Ētikas padomes 2019.gada 17.oktobra atzinums Nr.3/2019 par AS "DELFI" rakstu “Rasisms un savējo piekaušana - Latvijas regbija ēnas puses”.

2. Ētikas padomes 2019.gada 19.septembra atzinums Nr.2/2019 par SIA "All Media Latvia" 2019.gada 18.jūnija raidījuma "Bez Tabu" sižetu.

1. Ētikas padomes 2019.gada 20. jūnija atzinums Nr.1/2019 par iespējamu privātās dzīves aizskārumu. Lēmums anonimizēts nolūkā aizsargāt nepilngadīgu personu tiesības.