ATKLĀTĀ VĒSTULE LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS DEPUTĀTIEM

Biedrība “Latvijas Mediju ētikas padome” (turpmāk - Biedrība) ir nevalstiska organizācija, kurā apvienojušās Latvijas lielākās mediju nozares asociācijas un uzņēmumi, reģionālie mediju uzņēmumi un mediju nozares pētniecības organizācijas ar darbības mērķi sekmēt ētiskas mediju praksesattīstību un mediju pašregulāciju Latvijā. Atbilstoši Biedrības statūtiem, Biedrība ir izveidojusi Ētikas padomi (turpmāk - Ētikas padome), kuras kompetencē atbilstoši Biedrības statūtu 5.8.3.punktam ir viedokļa paušana par jautājumiem, kas saistīti ar mediju apdraudējumu vai ietekmēšanu, mediju nozares stāvokļa pasliktināšanos, redakcionālo autonomiju vai neatkarību, vai citiem apstākļiem, kuros mediji var īstenot savus mērķus un uzdevumus.

Ētikas padome vērš Saeimas deputātu uzmanību, ka valdība, apstiprinot 2021.gada budžeta ietvaru, nav atbalstījusi Kultūras ministrijas prioritārā pasākumu pieteikumu, kas paredzētu Mediju atbalsta fondā finansējuma saglabāšanu 2018. - 2020.gada pieejamā apmērā. Ievērojot minēto, valdības sagatavotais 2021.gada valsts budžets paredzētu Mediju atbalsta fondā pieejamā finansējuma samazinājumu par 250 000 euro, salīdzinot ar 2020.gadu.

Ētikas padome uzskata, ka Mediju atbalsta fonda piešķirtā finansējuma ietvaros tiek radīts kvalitatīvs žurnālistikas saturs, kas ne tikai nodrošina atbalstu mediju uzņēmumiem, bet arī sekmē kvalitatīva satura pieejamību sabiedrībai. Tas mediju ekosistēmas transformācijas un dezinformācijas izplatības laikā ir nozīmīgi sabiedrības informētības nodrošināšanai un informatīvās telpas drošumspējas sekmēšanai. Lai arī var atzinīgi novērtēt valsts operatīvo atbalstu mediju nozarei Covid-19 situācijas radīto satricinājumu pārvarēšanai, Covid-19 pandēmijas sekas, ievērojami krītoties mediju ieņēmumiem no reklāmas tirdzniecības, turpinās arī pēc 2020.gada martā izsludinātās un jūnija sākumā izbeigtās ārkārtējās situācijas. Ētikas padome vērš Saeimas deputātu uzmanību uz faktu, ka tieši Mediju atbalsta fondā pieejamais finansējums žurnālistikas projektu īstenošanai ir ļāvis uzlabot profesionālā satura kvalitāti, tostarp pievēršoties tādu sabiedrībai nozīmīgu jautājumu un tēmu risināšanai, pētniecībai un analītikai, kurus parastā komerciālo plašsaziņas līdzekļu vidē mediju sarežģītajā finansiālajā situācijā aplūkot nav iespējams.

Svarīgi atgādināt, ka pēdējo gadu laikā Latvijā likvidēts vismaz viens nacionāla mēroga neatkarīgs ziņu dienests un vairāki laikraksti, kā arī mediju nozari dara bažīgas iecerētās izmaiņas autoratlīdzību nodokļu režīmā. Uzsveram, ka finansējuma nepieejamības gadījumā iespējama turpmāka plurālisma samazināšanās Latvijas mediju telpā. Eiropas Universitātes Institūta Mediju plurālisma un brīvības centra (European University Institute Centre for Media Pluralism and Media Freedom) veiktais pētījums liecina, ka 2020.gadā Latvijas mediju vides plurālisms uzskatāms par piederīgu augsta riska zonai jeb Latvijas mediju vides plurālisms uzskatāms par apdraudētu (https://cmpf.eui.eu/mpm2020-executive-summary/). Uzskatām, ka Mediju atbalsta fondā pieejamā finansējuma saglabāšana līdzšinējā apmērā var būt nozīmīgs instruments, lai nodrošinātu mediju plurālisma situācijas nepasliktināšanos Latvijas mediju telpā.

Ievērojot minēto, aicinām Saeimas deputātus rast iespēju 2021.gada budžetā iestrādāt finansējumu Mediju atbalsta fonda darbības organizēšanai līdzšinējā kapacitātē, kā arī īstenot citus atbalsta pasākumus visai sabiedrībai nozīmīgās mediju nozares daudzveidības saglabāšanai.

AICINĀM IKVIENU MEDIJU NOZARES UZŅĒMUMU, ASOCIĀCIJU VAI CITU ORGANIZĀCIJU, KURAI IR NOZĪMĪGA KVALITATĪVA SATURA PIEEJAMĪBA LATVIJAS MEDIJU TELPĀ, PIEVIENOTIES ŠAI VĒSTULEI!

ATKLĀTAJAI VĒSTULEI PIEVIENOJUŠIES:

Latvijas Raidorganizāciju asociācija;

Latvijas Žurnālistu asociācija;

Latvijas Reģionālo mediju asociācija;

Latvijas Reklāmas asociācija;

Latvijas Preses izdevēju asociācija;

"TV neatkarīgo producentu asociācija";

SIA "TV NET";

SIA "VALMIERAS TV";

SIA "VIDZEMES TELEVĪZIJA";

SIA "RED DOT MEDIA"; 

SIA "STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA";

AS "TV LATVIJA";

SIA "Novadu ziņas";

AS "Radio SHW";

SIA "Reģionu Mediji";

AS "Latvijas Mediji";

AS "DELFI";

SIA "Bauskas Dzīve";

SIA "VIDES FILMU STUDIJA";

SIA "Mistrus Media";

SIA "Finger Film Production";

SIA "BRĪVDIENAS";

SIA "Producentu grupa"

Biedrība "Vides Fakti";

SIA "On Air".


 .